Tất cả các sản phẩm của Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Đông Nam sẽ được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất, với đầy đủ giấy tờ liên quan và hợp lệ.