CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM

Số 16, Ngõ 322E Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Update tiêu chuẩn ống gió chống cháy mới nhất 2023

11:48 07/02/2023

Việc thiết kế, sản xuất và lắp đặt hệ thống ống gió chống cháy cho công trình phải được tuân thủ chặt chẽ theo tiêu chuẩn và có những yêu cầu khác biệt so với hệ thống ống thông gió thông thường. Tiêu chuẩn về ống gió chống cháy mới nhất đã được nêu chi tiết ở Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình - QCVN 06:2021/BXD.

Tải bản đầy đủ tiêu chuẩn ống gió chống cháy: TẠI ĐÂY

tiêu chuẩn làm ống gió tòa nhà

                                            Hệ thống ống gió tòa nhà

Sự khác biệt giữa ống gió chống cháy với ống gió thông thường?

- Ống gió chống cháy còn có tên khác là ống gió chống cháy EI, ống gió EI được lắp đặt trong hệ thống đường ống phòng cháy chữa cháy với 2 khả năng là:

  • (E – Integrity): Khả năng đảm bảo được yếu tố toàn vẹn
  • (I – Thermal Insulation): Khả năng cách nhiệt trong khoảng thời gian xảy ra hoả hoạn

- Tiêu chuẩn ống gió chống cháy được phân loại theo giới hạn chịu lửa nhất định thành các mức như: EI 30; EI 45; EI 60; EI 90 và EI 120,…

- Hệ thống ống thông gió đảm nhận các chức năng như: ngăn khói xâm nhập vào hệ thống, ngăn lửa lan qua ống gió, kiểm soát và loại bỏ khói, đảm bảo tính toàn vẹn và cách nhiệt của hệ thống thông gió.

- Do có ảnh hưởng trực tiếp đến tính an toàn của công trình, tiêu chuẩn ống gió chống cháy phải được đáp ứng, sử dụng đúng lúc đúng chỗ.

tiêu chuẩn làm ống gió nhà xưởng

                                            Hệ thống ống gió nhà xưởng

Tiêu chuẩn ống gió chống cháy

- Tiêu chuẩn ống gió chống cháy đã có những thay đổi và mức độ nâng cao hơn ở quy chuẩn QCVN 06:2021/BXD. Cụ thể về tiêu chuẩn ống gió chống cháy về vật liệu, kết cấu, vị trí lắp đặt cho từng loại ống với giới hạn chịu lửa phải đáp ứng theo bảng sau:

Giới hạn Kết cấu ống gió Vị trí sử dụng/ áp dụng tiêu chuẩn ống gió chống cháy theo QCVN 06:2020/BXD
EI 30 + Tổ hợp mẫu ống, van gió có giới hạn chịu lửa EI 30 dày 21mm
+ Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 20mm
+ Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
+ Bích thép dạng TDF 58×2.3mm mạ kẽm
+ Ống hút khói trục ngang hàng lang: Các dường ống và thiết bị cúa hộ thống hút khói đồi với các tường hợp khác nằm trong phạm vi khoang cháy được phục vụ
+ Van hệ thống hút xả khói ra ngoài: Đối với các hành lang, sảnh, hành lang bên (không dược dùng van cầu chì nhiệt)
+ Ống tăng áp di ngang cửa: Hệ thống cấp không khi vào để bảo vệ chống khói (tăng áp) đối với các ống dẫn khí của hệ thống cấp khí vào bảo vệ cho các buồng thang bộ và giếng thang máy, cũng như các khoang đêm ngăn cháy ở các công trình trên mặt đất.
EI 45 + Tổ hợp mẫu ống, van gió có giói hạn chịu lửa EI 45 dày 25mm
+ Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dây tối thiều 0.75 mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 24mm
+ Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
+ Bích thép dạng TDF 62×2.3mm mạ kẽm
+ Ống hút khói trục đứng: Các đường ống và thiết bị cùa hệ thống hút khói đối với đường ống và kênh dẫn khói theo phương đứng nằm trong pham vi của khoang cháy được phục vụ, khi hút sản phẩm cháy trực tiếp tại khu vực phục vụ đó
+ Van hệ thống hút xả khói ra ngoài: Đối với các phòng có mặt đồng thời 50 người trở lên. Tính theo Bang G.9 (Phụ lục G), trong một khoảng thời gian nhất định và đối với các sảnh thông tầng (không được dùng van cầu chì nhiệt)
EI 60 + Tổ hợp mẫu ống. van gió có giới hạn chịu lửa El 60 dày 33mm
+ Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
+ Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
+ Bích thép dạng TDF 70×2.3mm mạ kẽm
+ Ống hút khói di ngang Tầng hầm. nha để xe: Các dường ống và thiềt bi của hệ thống hút khói đối với các đường ống và kênh dẫn khói năm trong phạm vi của khoang cháy được phục vụ. khi sử dụng để thải khói từ các gara để xe đóng kín
+ Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phân tử nhiệt: Không thấp hơn EI 60. Khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới han chiu lửa REI 60
Van hệ thống hút xã khói ra ngoài đối với các gian đề xe ô tô và các hành lang cách ly của gara kín (không được dũng van cầu chì nhiệt)
+ Ống tăng áp trục đi ngang tầng hầm, Gara và trục đứng tăng áp trên mật đất: Ống cùa hê thống cấp không khí vào để bảo vệ chống khói (tăng áp) đối với các ống dẫn khí theo tầng cùa hê thống cap khí vào cho các khoang đệm ngăn cháy, các hành lang cách ly cùa gara kín
EI 90 + Tổ hợp mẫu ống gió, van có giới hạn chịu lửa E1 90 dày 50mm
+ Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 24mm
+ Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
+ Bích thép dạng TDF 87×2.3mm mạ kẽm
Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phần tử nhiệt; Không thấp hơn EI 90. Khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chiu lửa REl 120 hoặc lớn hơn
EI 120 + Tổ hợp mẫu ống gió. van có giới hạn chịu lửa E1 120 dày 53mm
+ Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 20mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
+ Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
+ Bích thép dạng TDF 90×2.3mm mạ kẽm
+ Ống hút khói đi ngang ngoài khoang cháy: Các đường ống và thiết bị của hệ thông hút khói đồi với các đường ống và kênh dẫn khói năm bèn ngoài phạm vi của khoang cháy mà hệ thống đó phục vụ; khi đó tại các vị trí đường ống và kênh khói đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy của khoang cháy không được lắp các van ngăn cháy loại thường mở
+ Van chặn lửa: Không cho phép dùng van ngăn cháy dùng phân tử nhiệt: Không thắp hơn EI 90. khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chiu lửa REI 120 hoặc lớn hơn
+ Ống tăng áp trục đứng tầng hầm, Gara: Đối với các ống dẫn khí thẳng đúng và các kênh dẫn nắm trong phạm vi khoảng cháy mà chúng phục vụ
EI 180 + Tổ hợp mẫu ống gió, van có giới hạn chịu lửa EI 180 dày 66mm
+ Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
+ Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm
+ Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm
+ Bích thép dạng TDF 103×2.3mm mạ kẽm
Ống hút khói trục đứng tầng hầm, Gara: Đối với các ống dẫn khí thẳng đứng và các kênh dẫn nằm trong phạm vi khoang cháy mà chúng phục vụ.
cách làm ống gió chống cháy các tiêu chuẩn ống gió chống cháy' ống gió chống cháy ống thông gió chống cháy tiêu chuẩn làm hệ thống ống gió chống cháy tiêu chuẩn làm ống thông gió tiêu chuẩn ống giá chống cháy tiêu chuẩn ống gió tiêu chuẩn ống thông gió tiêu chuẩn thi công ống thông gió tiêu chuẩn thi công ống thống gió chống cháy
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
icon
icon
icon